Sản phẩm được làm từ gỗ công nghiệp chịu ẩm hai mặt phủ melaminine màu đơn sắc hoặc vân gỗ