Vách ngăn nỉ kính 2 lớp - không hộp kỹ thuật chỉ dành cho hệ 60.

Kích thước tiêu chuẩn: theo kích thước bàn làm việc 600mm x 1200mm hoặc 700mm x 1400mm cao 1200mm

Màu sắc: bảng màu nỉ KC