Vách ngăn gỗ kính 1 lớp - có hộp kỹ thuật chỉ dành riêng cho hệ 60.

Kích thước tiêu chuẩn: theo kích thước bàn làm việc 600mm x 1200mm hoặc 700mm x 1400mm cao 1200mm

Màu sắc: bảng màu gỗ NH